Proje Geliştirme

Güneş enerjisi lisanssız proje geliştirme ve lisans başvurusu için saha geliştirme konularında yerli ve yabancı yatırımcılar için saha geliştirme çalışmaları sunuyoruz. Bu çalışmalar sırasında, yerleşim yerlerinden uzak olmayan bölgelerde, şebeke bağlantı noktasına yakın, proje uygulama maliyetlerine uygun zeminde saha araştırmaları yapılır. Bulunan proje sahasına proje yapılması kararlaştırıldıktan sonra bölgenin elektrik dağıtım şirketine gerekli evrakların temini ile başvuru yapılır. Bu başvurudan sonra olumlu çağrı mektubu alınmasından sonra, projede kullanılacak güneş paneli ve evirici (inverter) tercihi yapılır.

Proje hazırlıklarında ise,  projelendirme aşamasında lisanslı kullanıcısı olduğumuz dünyada ilk sırada kabul görmüş ve bankalarca projelerin kredilendirmesinde referans kabul edilen yazılımlar olan PV*SOL, PVsyt® ve Helios 3D® programlarını kullanıyoruz. PV*SOL ve PVsyt® programları ile projelerde kullanılacak ürün seçimini proje sahasının konum ve ışıma değerine göre en verimli seçimler yapılırken, Helios 3D® programı ile arazinin topografik haritası üzerinde AutoCAD CİVİL3D 2016 ile yerleşim planı yapılır. Topografik harita üzerinde planlama yapılırken, projelendirmenin en önemli konusu olan gölgelendirmesi en az yerleşim planı yapılır. Bütün bu yazılımlar projenin en az 25 yıllık çalışma süresince size yüzbinlerce dolar avantaj sağlar.