EPC

Planlama safhasından sonra, yatırımcıların onayı ile belirlenen ürünlerin ithalatından sahaya montajına kadar kendi çalışan kadrosu ile montaj yapılmaktadır. Bu konuda Elektro Enerji, proje partnerleri Güvenli Enerji ve SGM elektrik firması ile montaj ve şebeke bağlantı hizmetlerini vermektedir. 2015 yılına kadar 7MW’dan proje kurulumu ve şebeke bağlantısı yapılmıştır. Anlaşmaları yapılmış 2016 yılı içinde 43MW daha proje sahası kurulumu yapılacaktır.

EPC hizmetlerinde ana amacımız en uygun fiyat ile birlikte yüksek verimli projeleri yatırımcılarımıza sağlamaktır. Bu konuda proje simülasyon ve revize hizmetlerimiz ile öncelikli olarak yatırımcılarımıza detaylı çalışmalar yapmaktayız.