HULKet

2010 yılında kurulan Hulket, 2014 yılına kadar ArGe ve sertifikasyon işlemlerini tamamlamıştır. 2014 yılında dünyanın en verimli ve en büyük güçte seri üretimi CdF®CIGS thin film güneş paneli ünvanını almıştır. Verimlilik değerleri ve sertifiakasyonları Fraounhofer ISE/Germany, TUV Reinland tarafından onaylanmıştır. Günümüzde güneş enerjisi sektöründe kullanılan en verimli ve büyük güçte üretilen ince film ünvanına sahiptir.

Güneş enerjisi sektöründe seri üretimde olan en büyük güçteki (325W) CIGS Thin Film (ince film tipi güneş paneli) üreten HULKet bu alanda ki en önemli avantajı ise dünyanın en düşük sıcaklık değişim verimlilik katsayısına ( δ= -0.23%°C ) sahip olmasıdır. Bu değer ile sıradan güneş panellerine göre, yüksek ve düşük sıcaklık değerlerinde %50’ye kadar daha fazla enerji üretmektedir.

Taiwan’da üretim yapan HULKet, uzun yıllar AR&GE faaliyetleri neticesinde en verimli Thin Film güneş paneli üretimini başarmıştır. Bu konuda Amerika’da ve Avrupa 2015 yılında en verimli CIGS Thin film üreticisi seçilmiştir. Türkiye iklim ve güneş ışıma değerlerini dikkate alarak yapılan simülasyon çalışmalarında ( PV*SOL, PVsyst ve HELIOS 3D yazılım programlarında ) en verimli panel olarak belirledik. Sıradan güneş enerjisi sistemlerine göre yerleşim planına göre %5 ile %20 arasında daha fazla elektrik üretmek mümkün olmaktadır.

2 ayrı güneş paneli ölçüsünde üretim yapan HULKet, CdF-1000 Serisi ile 100W-115W gücünde ve CIGS – 3000 serisi ile 300W-325W güçlerinde üretim yapmaktadır.

CIGS Thin film güneş paneli nedir?

Üretim teknolojisi klasik monokristal ve çoklukristal yapıdaki güneş panellerine göre daha zor olan CIGS paneller, Bakır, indiyum, galyum ve selenyum elementlerinin birleşiminden oluşur. Bakır plaka üzerine özel işlemler ile indiyum, galyum ve selenyum sırasıyla eklenir. Bu hücre yapısı diğer tip güneş panellerine göre çok daha uzun ömürlü ve sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenir. Verimlilik avantajı ile her yıl sektörde daha çok tercih edilen bir panel yapısı olmaktadır. PID (Potential Induced Degradation) ömür, dayanıklılık test sonuçlarında 85° ve 96 saatlik +1000V uygulamasında Pmax değeri sadece %3’ün altında değer kaybı ve 85° ve 400 saatlik +1000V uygulamasında Pmax değeri %8’in altında değer kaybı yaşamıştır. Bu değer 25 yıllık yaşlanma testi olarak değerlendirilir. 25 yıl sonunda %90 üzerinde panel verimliliği beklenmektedir. Bu klasik güneş panellerinde %80 değerinde öngörülmektedir.

Ayrıntılı bilgileri firma ürün broşürümüzde ve üretici internet sayfasında bulabilirsiniz. www.hulket.com

 

Katalogu indirme için tıklayın.