Elektro Enerji, Dünyanın en verimli CIGS Solar Paneli üreticisi olan HULKet ile anlaştı

Güneş enerjisi sektöründe seri üretimde olan en büyük güçteki (325W) CIGS Thin Film (ince film tipi güneş paneli) üreten HULKet bu alanda ki en önemli avantajı ise dünyanın en düşük sıcaklık değişim verimlilik katsayısına ( δ= -0.23%°C ) sahip olmasıdır. Bu değer ile sıradan güneş panellerine göre, yüksek ve düşük sıcaklık değerlerinde %50’ye kadar daha fazla enerji üretmektedir.

Taiwan’da üretim yapan HULKet, uzun yıllar AR&GE faaliyetleri neticesinde en verimli Thin Film güneş paneli üretimini başarmıştır. Bu konuda Amerika’da ve Avrupa 2015 yılında en verimli CIGS Thin film üreticisi seçilmiştir. Türkiye iklim ve güneş ışıma değerlerini dikkate alarak yapılan simülasyon çalışmalarında ( PV*SOL, PVsyst ve HELIOS 3D yazılım programlarında ) en verimli panel olarak belirledik. Sıradan güneş enerjisi sistemlerine göre yerleşim planına göre %5 ile %20 arasında daha fazla elektrik üretmek mümkün olmaktadır.